Thẻ: Thời điểm tốt nhất năm để bán iPhone cũ

Thời điểm tốt nhất năm để bán iPhone cũ, chờ mua iPhone 8!

Tại sao không đợi Apple trình làng iPhone 8, để xem máy có hợp ý mình hay không rồi hãy bán máy cũ hẳn mua? Theo khảo sát thực tế, mỗi khi Apple đưa ra thị trường sản phẩm mới thì đồng loạt các sản phẩm cũ của hãng đồng […]