Thẻ: singed

Thông số cơ bản và hướng dẫn chơi Singed – Dược Sĩ Điên ở vị trí đường trên mùa giải 7

1. Truyền thuyết : Singed là truyền nhân của các hóa học gia đáng kính của Zaun. Ngay từ khi còn trẻ, tài năng pha chế của hắn hóa chất của hắn đã vượt trội hơn lứa bạn. Chẳng ai ngạc nhiên khi hắn được nhận làm học viên cho […]