Thẻ: kính truyền âm thanh qua xương

Zungle Panther: Kính Bluetooth truyền âm qua xương, âm thanh quá kém

Có đến hơn 11 ngàn người đã đặt mua chiếc kính này qua một chương trình gọi vốn trên Kickstarter và kết quả là mọi người đang giống cảm giác anh bạn cho mình mượn chiếc kính này “Thất vọng”. Công nghệ truyền âm qua xương (bone conduction) chưa đủ […]