Thẻ: kiểm tra ngày kích hoạt iphone

Hướng dẫn kiểm tra ngày mua, ngày kích hoạt iPhone

huong dan kiem tra ngay mua, ngay kich hoat iphone 6

Việc kiểm tra xem ngày mua và ngày kích hoạt iPhone là rất quan trọng, đơn giản nhất chỉ để xem bảo hành còn bao nhiêu lâu, và đã active từ lúc nào. Ngoài ra với những bạn đang có ý định mua hoặc trao đổi iPhone cho bạn bè […]