Thẻ: hướng dẫn lên đồ

Thông số cơ bản và cách lên đồ cho tướng Rumble bước vào mùa 7 bá đạo

1. Truyền thuyết : Rumble — ” Hừm !!! Chắc chẳng bao giờ cạo sạch được máu của ngươi trên bộ giáp của ta. ” Ngay cả trong bộ tộc Yordle của mình, Rumble luôn là kẻ còi cọc ốm yếu. Vì thế chẳng mấy ngạc nhiên khi hắn là […]