Thẻ: con dia phoi kho co chet khong

Con Đỉa Lột Trái Phơi Nắng, Bẻ Gãy Nhiều Khúc, Ngâm Xuống Nước có sống lại không?

Con đỉa là gì? Đỉa là một sinh vật sống dưới nước thuộc ngành Giun đốt với đặc trưng cơ bản nhất là tổ chức cơ thể đã xuất hiện xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt, hô hấp bằng mang. Cũng như các loại giun đốt […]