Thẻ: Cho’Gath

Tiêu điểm tướng Liên minh huyền thoại – Cho’Gath và cách lên đồ mùa giải mới

1. Truyền thuyết: Có một khoảng không nằm giữa chiều không gian, giữa những thế giới. với một số khác gọi đó là Ngoại Giới, còn có cách gọi khác là Vô Danh Giới, tuy nhiên nó được gọi là Hư Không. Tuy nhiên, đó chẳng phải là một nơi […]