Tagged width: Apple TV 4K sẽ được giới thiệu cùng iPhone 8